Etický kodex a správná praxe PR agentury YourComm s.r.o.

 

Preambule

 

Základním principem práce YC je transparentnost a dodržování všech zákonných, morálních a etických principů, které se týkají samotné Public Relations (Etický kodex PR agentur, správná praxe PR), klientů (pravdivost, mlčenlivost, korektnost, dodržování klientova etického kodexu) a práce medií (respektování nezávislosti medií jako základního principu svobody slova, právo redaktora na vyžádání dalšího názoru – posudku, neovlivňování medií neetickým způsobem).

 

Vzhledem k tomu, že většina klientů YC jsou farmaceutické společnosti, je základním pravidlem YC dodržování Etického kodexu AIFP a pokynů SÚKL (ÚST-27, III.). Ve sporných případech si YC vyžádá názor právníka, který se specializuje na tuto oblast.

 

 

Etický kodex asociace PR agentur (podle Asociace PR agentur, APRA)

S vědomím důležitosti etických principů v oblasti komunikace a se snahou po co nejvyšší transparentnosti se zavazujeme dodržovat základní standardy níže uvedené v kodexu:

 

Základní principy správné praxe PR společnosti YC

1.   Základním úkolem Public Relations je usměrňování a optimalizace toku informací od zadavatele k mediím.

2.   K tomu využívá obecně uznávané prostředky: tiskové konference a tiskové zprávy; ve speciálních případech lze vypracovat další komunikační projekty ve spolupráci se zadavatelem a konkrétními medii. S návrhem projektu musí souhlasit zástupci všech tří stran.

3.   Obsahem sdělení smějí být jen pravdivé a nezkreslené informace.

4.   Vždy musí být jasně uveden zdroj informací.

5.   Za uveřejnění informací, tiskové zprávy apod. YC nikdy neplatí redaktorům, ani mediím, ani vydavateli a neposkytuje (neslibuje) dříve zmíněným další (jiné) výhody.

6.   YC přísně dodržuje obecně platnou zásadu, že tzv. placený PR článek je formou inzerce, nikoli metodou seriózní Public Relations.

7.   Při realizaci a šíření jakýchkoli textů YC vždy dbá na to, aby byl zcela jasný jejich původ a účel. Respektuje rozhodnutí redakce media o uveřejnění, nebo odmítnutí textu. YC proto neslibuje „umístění“ konkrétního textu do konkrétního media, protože to považuje za klamání klienta a neseriózní přístup k mediím.

8.   YC neslibuje realizaci projektů, uveřejnění textů, zajištění konkrétních výstupů, o nichž ví, že je podle zásad správné praxe nemůže zaručit. YC navíc upozorní klienta na případnou nereálnost zamýšleného projektu v prostředí českých medií.

9.   Nákup prostoru v mediích YC nepovažuje za aktivitu spadající do oblasti PR.

10. YC si vyhrazuje právo odmítnout zadání, které je v rozporu se správnou praxí PR.