Public Relations

 

Kulaté stoly

  • návrh průběhu diskuze

  • konzultace výběru odborníka a jeho zajištění

  • zaškolení odborníka

  • zajištění účasti médií

  • příprava podkladů

  • zajištění místa a další organizace

  • monitoring

  • servis po akci, poskytnutí doplňkových informací médiím apod.

Poradenství v  oblastech:

Analýza současného stavu firemní komunikace a vztahů s veřejností

Stanovení cílů komunikace

Plánování mediálních kampaní

Dozor nad jednotnou formou a návazností kampaní

Úprava firemních textů

Konzultace webových prezentací firemních a produktových

Corporate Identity – analýza stavu a vypracování plánu pro zlepšení

Sestavení manuálů firemní komunikace

Sestavení manuálů krizové komunikace

Návrhy veřejně prospěšných činností a sponsoringu