Public Relations     

Motto: Don´t read the news, be the news!

 

Umíme pro vás připravit:

Plán komunikace s médii

 • stanovení cílů a strategie komunikace s médii

 • výběr konkrétních médií

 • příprava plánu TK – výběr témat, časování

Tiskové konference

 • návrh průběhu TK

 • konzultace výběru odborníků a jejich zajištění

 • zaškolení řečníků

 • výběr médií a zajištění jejich účasti

 • moderování TK

 • příprava press kitu včetně tiskové zprávy

 • výroba press kitu

 • výběr místa, zajištění cateringu a techniky   

 • organizační zajištění

 • monitoring tisku

 • servis po TK