Školení

 

Motto: No comment is a comment!

 

Tematické zaměření našich školení:

 

Jakou moc má Public Relations

            Případové studie a příklady výsledků PR kampaní

(TV, Časopisy, Deníky, Rádia)

 

Zlatá pravidla jak zvládnout:

            Tiskové zprávy

            Tiskové konference a kulaté stoly

            Budování vztahů s médii

            Krizovou komunikace

            Výběr řečníků a jejich příprava

            Plánování mediálních kampaní

            Produktovou komunikaci

 

Individuální školení podle potřeb vaší společnosti