Reference

YourComm spolupracovala s mnoha organizacemi a dalšími subjekty:

  • kancelář Světové zdravotnické organizace v Praze
  • FN Motol
  • Státní zdravotní ústav
  • Sanatorium Pronatal
  • Mnoha farmaceutickými společnostmi (Astellas, Bayer, Lundbeck, Merck, Roche, Teva Egis, Pfizer, Lilly a další)

V současnosti jsou partnery YourComm:

  • Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
  • Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví
  • Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv
  • Philips