Aktuality

Inovace pro život 7. 11. 2019

V rámci konference Zdravotnictví 2020 byla 7. listopadu 2019 představena zcela unikátní studie mapující přínos inovativních léčivých přípravků pro pacienty, zdravotní i sociální systém v České republice. Inovativní léčba, včetně moderních lékařských postupů, se zásadním způsobem projevuje na zdraví obyvatelstva, prodlužuje délku a zkvalitňuje život pacientů. Aktivity inovativních farmaceutických společností dále přispívají k růstu hrubého domácího produktu (HDP) a podporují zaměstnanost. Společnosti prostřednictvím širokého spektra svých aktivit napomáhají ulehčit rozpočtům nemocnic i pojišťoven. Studii zadala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a na její realizaci se podílela poradenská společnost Ernst & Young Česká republika a makroekonom Ing. Miroslav Zámečník. Garantem a spoluřešitelem projektu je prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS).

Článek pokračuje zde.